Nietypowa publiczność i mistrzowie dźwięku. 17 sierpnia odbyło się długo oczekiwane spotkanie uspołeczniające połączone z koncertem zespołu Blue Willmingtons.

Fryzjer, kelner i ogrodnik – w takich kursach mieli okazję uczestniczyć w ostatnim czasie skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Płotach.

W dniu 20 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie odbyło się spotkanie skazanych i ich rodzin zorganizowane w ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin "TATO".

Znani i lubiani artyści sceniczni pomagają uspołeczniać skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Płotach.

Gra fair play

06.06.2019

W dniu dzisiejszym grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Płotach udała się wraz z wychowawcą ds. sportu na pobliski kompleks rekreacyjno - sportowy.

Szkolimy skazanych

15.05.2019

Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej