Zgodnie z założeniem Zarządzenia nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r. jednym z oddziaływań penitencjarnych jest prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych oraz zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

W naszej jednostce cyklicznie realizowany jest edukacyjny program profilaktyczny „Wybieram Trzeźwość”, który prowadzony jest przez terapeutkę uzależnień Panią Annę Łacisz z Pracowni Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Gryfic.

Kierownictwo OZ Płoty uczestniczyło w miejskich obchodach 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dn. 5 lipca 2023 r. osadzeni odbywający kary pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Płotach mieli okazję wziąć udział w nietuzinkowym przedsięwzięciu.

"Nie ma kultury bez człowieka i nie ma człowieka, jako istoty rozumnej, bez kultury."

W dn. 20 - 21 kwietnia 2023 r. w Zakładzie Karnym w Nowogardzie i Oddziale Zewnętrznym w Płotach odbyły się nietuzinkowe spotkania z fundacją SNAP Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej