Odwaga, chęć niesienia bezinteresownej pomocy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych to cechy jakie powinien posiadać funkcjonariusz naszej formacji.

„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”. (Cecelia Ahern)

W bieżącym miesiącu w Oddziale Zewnętrznym w Płotach odbyły się zajęcia aktywizacji zawodowej.

Prace modernizacyjne systemu informatycznego Służby Więziennej

13 stycznia, w ramach programu spotkań regionalnych, w tut. jednostce odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara i jego współpracowników z funkcjonariuszami oraz skazanymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej