Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Zakończenie kolejnej edycji programu pt. „SYSTEM RODZINA” z zakresu integracji rodzin.

Funkcjonariusze z Płotów ostali nominowani do udziału w ww. akcji przez OSP Płoty.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Płotach aktywnie włączyli się do walki z SARS – CoV-2.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej