Pamiętamy o tych, którzy przelali krew za ojczyznę, często ginęli męczeńską śmiercią w ruinach okupowanej Warszawy, pamiętamy o młodych oczach patrzących bez nadziei na bezkres okrucieństwa i bestialstwa najeźdźcy...

Rozwijaniu ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody oraz wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej służyła zorganizowana piesza wycieczka krajoznawcza skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach do rezerwatu przyrody „Pionki”

Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach już po raz kolejny uczestniczyli w kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Zajęcia Terapii Uzależnień dla skazanych odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyła się prelekcja połączona z wystawą w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz"

Skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach po raz kolejny zdobywają praktyczną naukę zawodu którą będą mogli wykorzystać po powrocie do społeczeństwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej