Komunikat

16.10.2020

Dyrektor otrzymał podziękowania od władz powiatu dzierżoniowskiego

W trakcie kontroli paczki RTV funkcjonariusz ujawnił telefon z kartą sim oraz kablem usb, który był ukryty w odtwarzaczu dvd

W Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie rozpoczął się cykl szkoleniowo - aktywizacyjny w zawodzie „Elektryk” w ramach projektu pn: Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kadra penitencjarna promuje czytelnictwo wśród osadzonych

Komunikat

24.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej