SOSW Piława Górna

22.07.2022

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej pomagali w utrzymaniu czystości na terenie placówki szkolno-wychowawczej

Skazani porządkowali placówkę oświatową

Dni Piławy Górnej

13.06.2022

Skazani pomagali w przygotowaniach do imprezy masowej

Skazani pomagali osobom niewidomym w organizacji imprezy kulturalno-sportowej

Skazani z OZ Piława Dolna pomagali nauczycielom i wychowankom placówki szkolno-wychowawczej

Wizyta w szkole

27.05.2022

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odwiedzili uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej