W oparciu o artykuł 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego, począwszy od dnia 29.03.2022 r , na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem obowiązywały będą poniższe uregulowania:

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Grzesiek, Mariusz, Marceli, Piotrek, Kazik, Łukasz, Grzesiek i Mateusz - ośmiu funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem właśnie powróciło z  niezwykłej podróży naznaczonej niewyobrażalną tragedią ludzi uciekających przed wojną ...

Dziś pożegnaliśmy tragicznie zmarłą koleżankę mjr Bogumiłę Bieniek – Pasierb, która zginęła w dniu 22.02.2022r pełniąc służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie … cześć jej pamięci ...

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Wciąż pomagamy...

21.12.2021

Z ideą "Szlachetnej Paczki" nasza jednostka utożsamia się już od kilku lat – także i w tym roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Starem Bornem pod przewodnictwem Dyrektora ppłk. Janusza Wiśniewskiego nie zawiedli po raz kolejny wykazując się empatią i wielkim zaangażowaniem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej