W dniu 27 marca 2023 r. w dziale ochrony wzmocniła się obsada kadrowa. Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem ppłk Bogumił Wacław po ślubowaniu, osobiście przeprowadził rozmowę z nowym funkcjonariuszem .

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem podsumowano działalność w jednostki w 2022 roku.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego, począwszy od dnia 29.03.2022 r , na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem obowiązywały będą poniższe uregulowania:

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Grzesiek, Mariusz, Marceli, Piotrek, Kazik, Łukasz, Grzesiek i Mateusz - ośmiu funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem właśnie powróciło z  niezwykłej podróży naznaczonej niewyobrażalną tragedią ludzi uciekających przed wojną ...

Dziś pożegnaliśmy tragicznie zmarłą koleżankę mjr Bogumiłę Bieniek – Pasierb, która zginęła w dniu 22.02.2022r pełniąc służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie … cześć jej pamięci ...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej