Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i tożsamość"

Komunikat

03.12.2021

Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie Widzenia listopad 2021

Oddział Zewnętrzny w Olsztynie został wyposażony instalację fotowoltaiczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej