W dniu 12 lutego w Oddziale Zewnętrznym w Medyce Zakładu Karnego w Przemyślu 2 osadzonych przyjęło sakrament Bierzmowania.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi opadami śniegu Zakład Karny w Przemyślu skierował do pomocy przy odśnieżaniu miasta grupę osadzonych.

13 grudnia 1981 r. jest datą która na stałe zapisała się w  powojennej historii Polski.

W dniu 25 października 2021 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Centrum Integracji Społecznej i Zakładem Karnym w Medyce.

W dniu 1 października 2021 r. naszą jednostkę odwiedzili uczniowie klasy maturalnej o profilu wojskowym II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

W dniu 24 września 2021 r. w Przemyślu odbyły się obchody święta 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej