Współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej „kwitnie” w najlepsze, a świadczą o tym kolejne przedsięwzięcia podejmowane przez funkcjonariuszy i osadzonych w Oddziale Zewnętrznym.

W ostatnim czasie osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie zostali skierowani do świadczenia pomocy na rzecz domów pomocy społecznej.

W dniu 29 maja br. zakończył się kolejny kurs zawodowy organizowany dla skazanych, w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych na rynku pracy.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie informuję o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie wraz z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

Dni Arteterapii

14.05.2024

W dniach 9 i 10 maja na Uniwersytecie Ignatianium odbyły się Dni Arteterapii. Wśród uczestników była i przedstawicielka naszej jednostki.

Po raz kolejny funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie mieli okazję gościć w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej i przedstawić ofertę naszej formacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej