Na przełomie 2023 i 2024 roku wykonany został remont pawilonu mieszkalnego w Oddziale Zewnętrznym.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie informuję o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie wraz z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

Pomoc dla DPS-u

05.02.2024

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym zakresie jednostki mogą współpracować m.in. z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, fundacjami oraz stowarzyszeniami.

Administracja Oddziału Zewnętrznego w Krakowie-Nowej Hucie informuje, że od 1 lutego 2024r. zmieniają się dni, w których realizowane są widzenia.

Oddział Zewnętrzny w Krakowie – Nowej Hucie, rokrocznie podejmuje współpracę z wieloma podmiotami, jednak w 2023 roku, to ta z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, okazała się – nomen omen – najbardziej „owocna”.

W ramach realizacji programu w „W służbie prawu” przeprowadzono zajęcia w dwóch kolejnych szkołach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej