Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem ,,Chce być EKO- Ekologia w jednostkach penitencjarnych"

Tradycyjnie jak co roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie dołączyli do wspólnej akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez Nadleśnictwo Manowo. 

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jest realizowane przez Służbę Więzienną jako szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa.

Z uwagi na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w jednostce widzenia z dnia 17.04.2024 r. zostają przeniesione na dzień 24.04.2024 r. Widzenia w dniu 17.04.2024 r. nie będą realizowane.

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizowana została zbiórka środków finansowych na zakup karmy dla Koszalińskiego Schroniska dla Zwierząt „Leśny Zakątek”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej