Idzie wiosna

28.02.2023

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz kolejny wzięli udział w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Wipsowo.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach wspierali leśników w pracach gospodarczych.

Osadzeni z oddziału Zewnętrznego w Kikitach porządkowali cmentarz wojenny przed Świętem Wszystkich Świętych.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach brali udział w porządkach na terenie miasta Jeziorany.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach zdobyli nowe umiejętności.

„Zielona szkoła – więzienny ogród”, program readaptacji społecznej i edukacji skazanych, kształtujący postawy prospołeczne osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej