KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Grupa teatralna EPIZOD z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu pod opieką wychowawcy, kpt. Mileny Garcarek kontynuuje działalność polegającą na resocjalizacji poprzez sztukę i zaprezentuje teksty Edwarda Stachury.

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Areszcie i Oddziale Zewnętrznym wystąpił z repertuarem utworów patriotycznych Bartas Szymoniak, twórca i wykonawca beatrocka, unikatowego stylu muzycznego

Grupa teatralna „Epizod” zmierzyła się z wymagającą twórczością Sławomira Mrożka i pięciokrotnie wystawiła „Kynologa w Rozterce” dla lokalnej społeczności

„Być, albo nie być…” lub „Kawa, czy herbata...”, lub jeszcze „Pasja, czy uczucie...”, codzienne rozterki, od egzystencjalnych do tych bardziej przyziemnych mogą stanowić interesującą pożywkę dla twórców – także komediowych. W jednej z wcześniejszych sztuk Sławomira Mrożka – Kynolog w rozterce, hamletyzujący kynolog przeżywa uczuciowe rozdarcie z mocą bohatera Shakespeare’a.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej