21 listopada br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego odbyła się uroczysta odprawa, na której zostały wręczone rozkazy personalne nadania wyższych stopni służbowych. Awansowani funkcjonariusze odebrali je z rąk płk. Andrzeja Gniota – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk. Krystiana Wasińskiego – Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

"W SŁUŻBIE PRAWU"

21.11.2023

Młodzi ludzie coraz częściej podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje mogące doprowadzić do poważnych konsekwencji. Izolacja więzienna jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie. Odpowiedzią jest ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej.

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Po II Wojnie Światowej zostało zniesione, a od 1989 roku ponownie jest obchodzone jako jedno z najważniejszych polskich świąt państwowych.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu wzięli udział w zbiórce materiałów do arteterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych działaniach ochronnych na terenie jednostek penitencjarnych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z sytuacjami mogącymi mieć wpływ na ich porządek i bezpieczeństwo.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej