Przed świętami

19.12.2019

19 grudnia br. odbyło się wigilijne rodzinne spotkanie osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

18 grudnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Grodków, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie st. chor. Daniel Sobieraj oraz st. wychowawca por. Magdalena Antoszczyszyn, gościli na spotkaniu opłatkowym.

15 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Honorowy Dawca Krwi

13.12.2019

Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

9 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie - ppor. Szymon Listwan oraz  por. Magdalena Antoszczyszyn przekazali wsparcie na rzecz brzeskiego schroniska "Przytulisko Psisko".

29 listopada br. Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie st. chor. Daniel Sobieraj wziął udział w uroczystości otwarcia nowego Komisariatu Policji w Grodkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej