12 września br. na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę mordu dokonanego na żołnierzach NSZ VII Okręgu Śląskiego dowodzonych przez kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

W Zakładzie Karnym w Brzegu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie osadzeni po raz pierwszy wzięli udział w akcji Narodowego Czytania, która jest organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

1 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk wziął udział w uroczystej mszy św., która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w związku z obchodami 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W 2020 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie będą realizowane 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne skierowane do osadzonych.

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19...

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej