16 i 17 kwietnia 2024 r. to były dla nas dwa bardzo intensywne dni. W charakterze wystawcy mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch imprezach w Kętrzynie i Giżycku, gdzie mogliśmy opowiedzieć o tym, czym zajmuje się Służba Więzienna.

11 kwietnia 2024 roku w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność jednostki w 2023 roku.

Wstąp w nasze szeregi! Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78. Możesz też napisać do nas na adres: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

16 lutego 2024 roku w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się uroczystość z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Jednostki ppłk Jarosława Basa.

Dumni z historii

20.11.2023

W Oddziale Zewnętrznym w Giżycku trwa program readaptacyjny o tematyce historycznej, pt. "Dumni z historii, poznaj los Żołnierzy Wyklętych" kształtujący postawy prospołeczne.

W dniu 17.10.2023 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach mjr Jarosław Bas, podpisał umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, z firmą AdamS.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej