Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał z dniem 17 kwietnia 2019 r. kpt Marka Dankowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie i kpt Piotra Rynkiewicza na stanowisko zastępcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku

Po raz kolejny nieopodal Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie, w okolicy Modrolasu odbył się przemarsz osób upamiętniający losy 10 - tysięcy jeńców alianckich, którzy musieli pokonać 950 km z obozu jenieckiego Stalag Luft IV w stronę Niemiec.

Aktywna rodzina

16.04.2019

Administracja Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W niedzielę grupa osadzonych z tutejszej jednostki penitencjarnej

W ramach prowadzonego programu readaptacji mającego na celu integrację rodzin odbyło się spotkanie grupy skazanych z ich rodzinami.

Ogłoszenie

10.04.2019

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie informuje o dodatkowym widzeniu w dniu 22.04.2019 od godz. 8.00 -15.00. Godziny widzeń w tym dniu nie będą łączone.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej