W dniach od 28.06.2018 r. do 12.07.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się kolejny kurs zagospodarowania terenów zielonych z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

"Musisz sam stać się przykładem zmiany, którą chcesz wprowadzić w świecie." Mahatma Gandhi

Delegacja z Aresztu Śledczego w Koszalinie w dniach 2 – 6 lipca 2018 r. odbyła wizytę w Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön.

Dnia 6 lipca 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się koncert muzyki Chrześcijańskiej.

W dniach od 08.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się kurs zagospodarowania terenów zielonych z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”rozpoczęła się modernizacja Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej