W dniu 11.06.2022 r. w miejscowości Niekłonice w Stadninie Koni „Karmen” odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Młodzież coraz częściej interesuje się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, opowiadają o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z rówieśnikami.

Uczestnicy przeglądu reprezentowali 5 jednostek penitencjarne, tj.: Zakład Karny w Barczewie, Oddział Zewnętrzny w Koszalinie, Areszt Śledczy w Radomiu, Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Olsztynie.

Studenci Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej będą mogli zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką. Odbywać się to będzie w koszalińskim areszcie.

Program edukacyjny Zielono Mi połączono z szczytnym celem pomocy dla Małego Bohatera Jaska Adaśka.

W Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych odbyło się spotkanie rektora Aleksandra Markiewicza z mjr Ewą Bartkowską dyrektorem Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej