Kurs w OZ Czersk

25.07.2019

W miesiącu lipcu grupa 8 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Czersku uczestniczyła w kursie pn. Budowa i pielęgnacja terenów zielonych.

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Z głębi serca...

03.06.2019

W Oddziale Zewnętrznym w Czersku, pod okiem wychowawców działu penitencjarnego osadzone rozpoczęły drogę swojej przemiany poprzez aktywny udział i zaangażowanie w wykonywaniu maskotek dla dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Mjr Marcin Kallas – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie wziął udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które rozpoczęło się mszą świętą w kościele Marii Magdaleny w Czersku.

Funkcjonariusze Służby Więziennej sadzą las na terenach po nawałnicy.

22 marca br. pomiędzy Zakładem Karnym w Koronowie, Oddział Zewnętrzny w Czersku reprezentowanym przez mjra Marcina Kallasa – zastępcę dyrektora, a firmą Textil – Trade, w imieniu której wystąpiła pani Justyna Szramke, podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej