W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się peregrynacja Papieskiego Krzyża i Relikwii Świętego Jana Pawła II. Mszę Świętą odprawił bp dr Grzegorz Kaszak Ordynariusz Sosnowiecki, a homilię wygłosił ks. dr Mariusz Karaś Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z ciągowickiej jednostki.

W Zawierciu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, które były połączone z uroczystością nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu

Ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli to najważniejsze zadania służb porządku publicznego.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym

Od 1 kwietnia w woj. śląskim działa nowy Sąd Okręgowy – w liczącym około 200 tys. mieszkańców Sosnowcu. To szósta tego typu jednostka w regonie, po sądach okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku

Wojkowicka Służba Więzienna od lat włącza się w lokalne projekty, których celem jest m.in. edukacja na rzecz ochrony środowiska, czy działania związane z reintegracją społeczną, przełamywaniem stereotypów oraz przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej