W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach trwa właśnie kurs przyuczający osadzonych do zawodu malarz – szpachlarz.

KOMUNIKAT

06.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.1) oraz art. 247 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.2), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 491) -...

W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach zainicjowana została akcja pisania kartek do Powstańców w ramach autorskiego programu resocjalizacji pn.: „Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!” to projekt mający na celu upamiętnienie I uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

18 lipca to Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, który jest symbolem walki o prawa człowieka. Przy tej okazji warto wspomnieć o szkoleniach, które odbywają się dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Komunikat

16.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej