W dniu 1 lipca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy miała miejsce wizyta studyjna oraz szkolenie kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich okręgu tarnobrzeskiego w ramach projektu "Pilotażowe Kompleksy Penitencjarne", Programu pn. "Sprawiedliwość" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu więziennictwa.

W dniu 24. maja br. funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy – reprezentując Służbę Więzienną okręgu rzeszowskiego - wzięli udział w uroczystości pogrzebowej śp. Eugeniusza Lisa ps. „Bystry”.

W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych jest jednym z głównych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie.

W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz gen. insp. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wstąp w nasze szeregi i zostań częścią zespołu w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, który przyczynia się do bezpieczeństwa i resocjalizacji. Sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej