Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Fordoński Oddział Zewnętrzny to miejsce, w którym kształtowane są postawy obywatelskie, patriotyczne i historyczne. 102. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy to jedno z wielu wydarzeń historycznych, które umożliwiło kadrze penitencjarnej poszerzyć wiedzę osób pozbawionych wolności, nie tylko na temat samej rocznicy, ale także innych istotnych wydarzeń historycznych dla miasta Bydgoszczy.

Czytanie dotykiem

04.01.2022

4 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Braille'a. Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju z oddziałem dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Osadzeni są kierowani do fordońskiej jednostki, by wziąć udział w kursie orientacji przestrzennej oraz posługiwania się pismem Braille`a.

Ogłoszenie o naborze do służby w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie.

Święta Bożego Narodzenia w jednostkach penitencjarnych to czas szczególnie ważny i wyjątkowy, zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

13 grudnia br. z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przed murem Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie odbyło się symboliczne złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą wydarzenia grudnia 1981 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej