W Bielsku-Białej w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze przekazali dziś 570 sztuk maseczek ochronnych. Trafiły one do podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin”.

Tydzień Bibliotek

13.05.2020

Bielski OZ Zakładu Karnego w Cieszynie włączył się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Szczególnie funkcjonariusze działu penitencjarnego zachęcają osadzonych do sięgania po literaturę.

Pół tysiąca maseczek przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej na rzecz podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej.

W obchodzonym dziś Dniu Pracownika Służby Zdrowia - Światowym Dniu Zdrowia, ustanowionym przez WHO w 1948 roku, funkcjonariuszom i cywilnym pracownikom więziennej służby zdrowia życzymy wytrwałości i satysfakcji w dalszej, niełatwej pracy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Jeszcze tylko do 15 maja br. można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej