W bielskim OZecie trwa już 3. w tym roku kurs zawodowy dla skazanych w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Badania kryminologiczne jednoznacznie wskazują na ścisłe i wielopłaszczyznowe zależności pomiędzy nadużywaniem alkoholu, a dokonywaniem przestępstw. I właśnie dlatego Służba Więzienna prowadzi oddziaływania dla skazanych mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

W dniach 20 – 23 czerwca 2019 r., na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, rozegrano IX Mistrzostwa Służby Więziennej w Siatkówce Plażowej. 

W miniony czwartek w bielskiej jednostce penitencjarnej odbył się koncert, którego współorganizatorem było stowarzyszenie Fileo. Był to element zajęć kulturalno-oświatowych, jakie skazanym proponują funkcjonariusze.

14 czerwca w Bielsku – Białej odbyły się uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział ppłk Krzysztof Sojka – Dyrektor Zakłady Karnego w Cieszynie oraz mjr Ireneusz Łaciak – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej.

Prawidłowe relacje rodzinne są jednym z gwarantów powrotu skazanych do zdrowego społeczeństwa. Ojcostwo zza więziennych krat to jednak trudna sprawa. Dlatego w bielskiej jednostce penitencjarnej funkcjonariusze SW podejmują działania na rzecz integracji rodzin osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej