Służba Więzienna edukuje skazanych za przestępstwa komunikacyjne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Z okazji niedawno obchodzonego święta patrona kierowców – świętego Krzysztofa, w bielskim OZcie zorganizowano programu resocjalizacyjny „Bezpiecznie na drodze”.

Komunikat

30.07.2020

Zarządzenie nr 230/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 )SARS-CoV-2)

Rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo, stymuluje rozwój mózgu. Chroni przed uzależnieniem od telewizji. Ponadto uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i wzmacnia więź między rodzicem, a dzieckiem. O czym mowa? - o czytaniu dziecku na głos.

Komunikat w zakresie ponownego uruchomienia działań związanych z realizacją cykli szkoleniowo- aktywizacyjnych w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Kadra Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie przygotowuje skazanych do zwolnienia. Te oddziaływania postpenitencjarne w czasie pandemii COVID-19 nabierają szczególnej wagi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej