Komunikat

17.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Czarnem trwa szlifowanie formy więziennych psów specjalnych. Po powrocie do jednostek mają być jeszcze bardziej skuteczne w wykrywaniu niedozwolonych środków.

Strzygli na boba

12.05.2021

Do niecodziennej rywalizacji doszło w Zakładzie Karnym w Czarnem. Jej uczestnicy chwycili za fryzjerskie akcesoria i pochwalili się, jakie cuda potrafią zrobić z włosami na damskiej głowie.

Zakończył się pierwszy etap szczepień załogi Zakładu Karnego w Czarnem. Za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się podawanie drugich dawek.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

5 maja to ważna data dla niepełnosprawnych oraz osób, które zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu. To Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej