Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Czarnem wziął udział w znanym teleturnieju. W szeregach Służby Więziennej spotkać można wiele interesujących osób.

Zorganizowana wizyta robocza dotyczyła zagadnień ochrony przeciwpożarowej, a także możliwości związanych z wstąpieniem do Służby Więziennej.

Nowy plac spacerowy

14.02.2023

Z początkiem miesiąca uruchomiony został nowy plac spacerowy w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W dniu 10 lutego swoją służbę w ZK w Czarnem zakończył Z-ca Dyrektora ppłk Marek Żurowski.

Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnem złożyła w dniu dzisiejszym kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szczecinku.

Zapraszamy osoby poszukujące pracy na spotkanie informacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej