W dniu 29 września 2022 roku w szczecineckiej jednostce penitencjarnej odbyły się ćwiczenia mające na celu doskonalenie współdziałania służb mundurowych i ratowniczych.

W rocznicę napaści Niemiec na Polskę odbyła się uroczystość na cmentarzu w Szczecinku pod pomnikiem poległych.

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej OISW w Koszalinie apeluje o pomoc dla Filipa Pawełka, który traci wzrok.

W Szczecinku w okresie wakacyjnym funkcjonariuszy SW będzie można spotkać w parku miejskim, gdzie cyklicznie wraz z innymi służbami mundurowymi będziemy wystawiać stoiska informacyjne prezentujące zadania realizowane przez naszą formację.

Więzienna "Iluzja"

27.05.2022

W dniu 24.05.2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku odbył się mini-spektakl z udziałem iluzjonisty.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przekazali dary na rzecz oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej