W związku z przypadającym 24 lipca Świętem Policji, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Białymstoku wzięli udział w pikniku profilaktycznym.

28.06.2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a Nadleśnictwem Dojlidy, dotycząca zatrudnienia osadzonych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Białymstoku odwiedzili przedszkolaki.

Tym razem funkcjonariusze odwiedzili Zespół Szkół Technicznych oraz XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

W miniony weekend grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku pomagała w organizacji biegu charytatywnego PLUM EKIDEN.

06.06.2022 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej