Delegacje funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski uczestniczyły w uroczystościach poświęconych obchodom Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy Cudu Nad Wisłą.

W związku publikacją „Gazety Wyborczej” z 18 lipca 2019 roku pt. „Gdzie wetkną palce aresztowanym” Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nieprawdą jest, jakoby proponowane zmiany w kodeksie karnym i karnym wykonawczym wprowadzały nowe metody kontroli osobistej w więzieniach i aresztach śledczych.

W dniach 05-07 kwietnia w Łazach odbyły się XIII Ogólnopolskie Warsztaty niesienia posłania AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, którego organizatorem był zachodniopomorski Region Wspólnoty AA.

Jak co roku flagi państwowe zostaną wywieszone w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek należy znać podstawowe pojęcia i zasady.

15 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta ceremonia nadania, poświęcenia i przekazania sztandaru Zakładowi Karnemu w Inowrocławiu.

W dniach 8-10 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej brali udział w warsztatach poświęconych zagrożeniom mogącym wystąpić wśród osób umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej