21 lutego 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie funkcjonariuszy z młodzieżą w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa 31 uczniów Technikum nr 3 w Malborku uczestniczyła w programie edukacyjnym dla młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

20 lutego br. zakończyliśmy cykl spotkań z młodzieżą z Zespołu Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Celem spotkań było uświadamianie zasad prawa karnego oraz ukazywanie konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania – w tym realiów życia więziennego.

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie odwiedzili Szkołę Podstawową nr 94 w Warszawie.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku przeprowadził zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku.

Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej