Komunikat

16.04.2021

15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

Ludzie bezdomni

14.04.2021

W Polsce jest co najmniej 30 tys. bezdomnych, ale kryzys bezdomności może przytrafić się każdemu niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu. Do grupy szczególnie zagrożonych bezdomnością należą osoby opuszczające zakłady karne.

Katyń. Pamiętamy!

13.04.2021

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 81 lat temu NKWD strzałem w tył głowy zamordowało ponad 21 tys. obywateli Polski, w tym oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i urzędników. Wśród ofiar Katynia są również więziennicy.

Konferencja naukowa pod nazwą: Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne

Więzienne radio

11.04.2021

W Polsce jest 120 zakładów karnych i aresztów śledczych i w każdym z nich działa radiowęzeł. Jest to niezwykle ważny element życia więziennego, bowiem dostarcza codziennie do cel mieszkalnych porcję informacji, muzyki, edukacji.

W tym wydaniu „Forum” dużo o wiośnie i o programach resocjalizacyjnych, które zaczynają się wraz z jej nadejściem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej