W dniu 22 września br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego we Wrocławiu wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez wrocławskie Starostwo Powiatowe.

Dnia 14 września br. we wrocławskim Areszcie Śledczym gościła grupa studentów Psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Dnia 8 września odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z funkcjonariuszami jednostki.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zrealizowano kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych” prowadzony przez Ośrodek Szkolenia w Koszalinie Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego. W szkoleniu wzięło udział dziesięciu skazanych recydywistów.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu po raz kolejny wykazali się czujnością, stojąc na straży bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Dnia 2 września br. w ramach programu readaptacji społecznej grupa skazanych uczestniczyła w wycieczce do Starej Kopalni oraz do Zamku Książ w Wałbrzychu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej