Dnia 20 marca br. w tutejszej jednostce odbyło się spotkanie klasy maturalnej z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu z funkcjonariuszami aresztu śledczego.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. „Ojciec Niezłomny”.

Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczął się program readaptacji społecznej z zakresu muzykoterapii

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej odbyła się uroczystość związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej