Areszt jest EKO

22.06.2022

Chronimy środowisko naturalne poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

Dzisiaj Pani sędzia prowadziła ostatnie posiedzenie sądu.

Dzisiaj z szerokim uśmiechem mieliśmy przyjemność poznać niezwykle czarującego Jasia Piórkowskiego, który z dzielną mamą walczy o swoje zdrowie.

Dzisiaj uroczyście żegnamy naszą koleżankę- kierownika Działu Penitencjarnego mjr Dominikę Najdowską- w związku z jej przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Od dnia 1.05.2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze znosi ograniczenia dotyczące realizacji widzeń dla osób pozbawionych wolności wprowadzone wcześniej w związku z epidemią COVID-19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej