W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs o profilu – pracownik robót budowlanych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane...

W Areszcie Śledczym w Warszawie- Służewcu, odbyło się spotkanie z o. Teofilem zakonnikiem, franciszkaninem, misjonarzem. Dzięki dzisiejszemu wydarzeniu osadzeni mogli przenieść się w niedostępne miejsca usytuowane w Betlejem m.in. Bazylika Narodzenia Pańskiego ponieważ prelegent przygotował niezwykle ciekawą prezentację zdjęć własnego autorstwa. Spotkanie objęło tematyką różnice kulturowe w ziemi świętej nie obyło się bez dyskusji nt. sytuacji politycznej...

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs zawodowy przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, zwiększające prawdopodobieństwo otrzymywania odpowiedniej gratyfikacji finansowej...

W ramach zajęć dla aplikantów kuratorskich okręgu warszawskiego, w areszcie śledczym w Warszawie- Służewcu stworzono możliwość praktycznego zapoznania się z działalnością jednostek penitencjarnych. W spotkaniu z więziennikami, poza aplikantami kuratorami z wydziału karnego i rodzinnego w spotkaniu wzięła udział Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie Aneta Palewska.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu oraz inne warszawskie jednostki włączyły się do akcji MUNUDROWY DAR SERCA 2024, oddając krew w krwiobusie ustawionym w centrum Warszawy.

Program "Trening Umysłu dla Seniorów" realizowany jest z osadzonymi 60+ na terenie Areszt Śledczy w Warszawie - Służewcu we współpracy z Fundacją "Człowiek Może". Poruszana tematyka jest bardzo na czasie i odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej