Wyraźne NIE!!

08.12.2019

Od 1999 roku, obchodzona jest kampania "BIAŁA WSTĄŻKA". Ta globalna inicjatywa ONZ stanowiąca "16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" nie ominęła również Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Z okazji zbliżających się świąt w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, odbył się niezwykły koncert Chóru Kohezja działającego przy Bielańskim Ośrodku Kultury.

5 grudnia 2019 roku ks. Biskup Michał Janocha udzielił grupie osadzonych sakramentu bierzmowania i chrztu. Uroczystość była zwieńczeniem kilkumiesięcznego okresu przygotowań prowadzonych pod kierunkiem Księdza kapelana, s. Anny i świeckich katechetek.

Studenci za murem

07.12.2019

Absolwenci uczelni o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, prawnych są potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej. O tym które elementy oferty pracy są według studentów szczególnie cenne a jakie sami mogą zaoferować przyszłemu pracodawcy, rozmawiano podczas spotkania na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w piątkowe przedpołudnie. Tym razem gośćmi służewieckiej jednostki byli studenci IV i V roku resocjalizacji...

Pomagamy

01.12.2019

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu włączyli się w akcję charytatywną „Legijna paczka świąteczna na kresy 2019”, której celem jest przygotowanie paczek świątecznych z żywnością dla Naszych rodaków zamieszkujących na Wileńszczyźnie. Akcja kontynuowana jest od 10 lat przez kibiców Legii zakłada przygotowanie paczek świątecznych z żywnością dla Polaków z Wileńszczyzny.

Hasło „Starzejące się społeczeństwo” stawia nowe wyzwania społeczne w zakresie działań edukacyjnych na temat zdrowia. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom także jednostki penitencjarne organizują kursy zawodowe o profilu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej