Służba Więzienna to formacja złożona z ludzi, którzy na co dzień pracują ze szczególnie trudną grupą docelową, jaką stanowią osadzeni. Wielu z nich, to podejrzani czy skazani za przestępstwa z użyciem przemocy, osoby akceptujące siłowe rozwiązania, czy nie posiadające umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z napięciem, upośledzone, czy też uzależnione, dla których agresja staje się środkiem do celu. Ten rodzaj klienta wymusza...

W oddziaływaniu na skazanych administracja warszawskiego aresztu na Służewcu współpracuje z różnego typu organizacjami, wykorzystując wiedzę i doświadczenie osób, które gotowe są zaangażować się w pracę ze skazanymi. Przykładem jednej z nich jest współpraca z Fundacją Dom Kultury, która zaowocowała kolejną inicjatywą jaką był wykład pracownika Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Teoretycy resocjalizacji pozostają zgodni, że do jednego z ważniejszych celów resocjalizacji należy naprawa moralna, etyczna, kulturowa i obyczajowa. W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu cele te realizowane są między innymi przez wykorzystanie edukacji obywatelskiej w ramach cyklu zajęć „Lekcje historii” prowadzonych przez pracownika Muzeum Powstania Warszawskiego, Pana Macieja Podbielkowskiego.

W czerwcu w areszcie na warszawskim Służewcu zorganizowany został koncert rapera Marcin Tyburczy. Spotkania miało charakter nie tylko muzyczny, ale również profilaktyczny związany z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu i dopalaczy. 

W świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu dostępna była wystawa „Kobiety w Auschwitz” z Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. W nawiązaniu do wystawy zrealizowany został program readaptacji społecznej dla skazanych młodocianych oraz młodych wiekiem, którzy nie ukończyli 24 roku życia w zakresie kształtowania umiejętności społecznych pt. „Być tolerancyjnym”.

O zyskach z czytania książek nikt nikogo nie musi przekonywać. Z badań czytelnictwa wynik jednak, że w ubiegłym roku zaledwie 37% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu całego roku. Alternatywą dla czytelnictwa stały się między innymi filmy i seriale. W ramach współpracy z Fundacją Dom Kultury w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zrealizowany został program pod nazwą "Promocja czytelnictwa w więzieniach".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej