komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

07.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Psy specjalne i patrolowo- obronne wspomagaja funkcjonariuszy Służby Więziennej w ich pracy na rzecz realizacji powierzonego Służbie Więziennej zadania związanego z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Aresztów Śledczych i Zadkładów Karnych. Pies specjalny NASER od 2015 roku pełniący swoją służbę w Areszcie na Służewcu , który zgodnie z kluczem nosi imię na "N" brał udział w spektakularnych akcjach udaremniających próby przemytu...

Komunikat

30.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Zakończył się program pt ”Poczytaj Mi Tato” w trakcie którego skazani czytali i nagrywali bajki na płyty, które będą w najbliższym czasie przekazane ich dzieciom. Płyty zostały ozdobione przez skazanych zgodnie z upodobaniem ich dzieci. Program powstał w związku z dzisiaj obchodzonym Dniem Ojca. Skazani odbywający karę w areszcie na Służewcu przeczytali m.in Kota w butach, Bajki o zwierzątkach, Martynkę, Małą Syrenkę oraz wiersze Jana Brzechwy...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej