Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Nie bądź towarem, nie daj się sprzedać!

KOMUNIKAT

16.10.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest obchodzony na całym świecie w drugiej połowie października. W tym roku przypada 15 października. Ma on na celu upowszechnienie wiedzy o mediacji, oraz ukazanie jej jako skutecznej metody rozwiązywania sporów. Wzorem lat ubiegłych w dniach: 12-18 października b.r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji.

10 października to Światowy Dzień Przeciw Karze Śmierci. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska kary śmierci na świecie.

W Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie zakończył się kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej