2 czerwca funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie.

Dziś studenci Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odwiedzili grochowski areszt.

W dniu dzisiejszym studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego odwiedzili grochowski areszt.

W ramach ogólnopolskiego program edukacji prawnej w dniu wczorajszym Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie odwiedzili uczniowie XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie.

W dniu wczorajszym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie uczestniczyli w Pikniku integracyjny "100+1 (APS) - razem w nowym stuleciu".

Zachęcamy mieszkańców Otwocka do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej