Grochowski areszt w dniu dzisiejszym gościł studentów Wydziału Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej.

W dniu 15.05.2024r. w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie odbyło się spotkanie profilaktyczne połączone z koncertem, w którym uczestniczyły skazane kobiety, odbywające karę w tutejszej jednostce.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w miniony piątek gościł grupę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

#ŁączyNasPamięć

18.04.2024

19 kwietnia 2024 roku przypada 81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Grochowski areszt w dniu dzisiejszym gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie należących do Koła Naukowego Resocjalizacji.

Nie jesteś skazany

11.04.2024

W ramach programu resocjalizacji kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zorganizowała dla grupy skazanych kobiet i mężczyzn spotkanie z udziałem Grzegorza Czerwickiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej