Od 1 maja do 31 lipca trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych pn. „Mundurowy Dar Serc 2024”.

7 maja 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie –Białołęce rozpoczęły się matury. Egzaminy odbywają się na takich samych zasadach, jak w „szkołach wolnościowych”.

16 kwietnia 2024 roku odbyła się wizyta studyjna studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W ramach współpracy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) zorganizowano w dniu 9 kwietnia 2024 roku wizytę studyjną w białołęckiej jednostce penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej