Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS- CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

23 lutego został ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją w 2001 r. przez Ministerstwo Zdrowia na znak solidarności z osobami żyjącymi tą podstępną chorobą a także po to by zwrócić uwagę społeczeństwa, że depresje trzeba leczyć by zapobiegać tragediom.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to jedna z najważniejszych umiejętności, której celem jest ratowanie ludzkiego życia w stanie zagrożenia zdrowia do czasu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych, dlatego biorąc pod uwagę konieczność wyposażenia osadzonych w tę niezwykle ważną umiejętność w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbył się resocjalizacyjny program w zakresie promocji zdrowia dla skazanych.

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS- CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

10 lutego w sali odpraw Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbyła się odprawa z okazji Święta Służby Więziennej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej