28 czerwca 2018 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbyły się badania naukowe przeprowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od 18 do 22 czerwca 2018 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyła się pilotażowa terapia teatralna dla osadzonych z oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

W czerwcu otwarta została nowoczesna siłownia dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce, która mieści się na terenie jednostki.

18 czerwca 2018 roku Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce odwiedzili studenci Koła Naukowego Prawa Karnego Eunomia, działającego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pod kierownictwem dr Blanki Stefańskiej.

14 czerwca 2018 r. w Oświęcimiu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, w którym udział wzięła delegacja z Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

9 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się wielki piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pt. „Ale Frajda”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej