11 listopada oraz 8 lutego to szczególne daty w Służbie Więziennej, w czasie których nadawane są awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

Ku przestrodze...

16.11.2019

17 listopada 2019 r., przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Po raz kolejny, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych włączają się w akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

8 listopada 2019 roku grupa słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej o kierunku – technik ochrony fizycznej osób i mienia uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej