W dniu 14 stycznia br. na świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbył się noworoczny koncert dla skazanych.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, oddziaływania penitencjarne na skazanych, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny – to główne tematy wizyty studyjnej.

W Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia w białołęckim areszcie odbyła się msza święta i wspólne kolędowanie.

Podsumowanie POWER

31.12.2019

Potrzeba prowadzenia nauczania skazanych wynika z kilku przesłanek: po pierwsze wielu z nich nie posiada nawet wykształcenia podstawowego, co zamyka im drogę do zdobycia w przyszłości odpowiedniego zawodu. Po drugie zdobycie wykształcenia daje duże szanse na skuteczną readaptację społeczną i po trzecie sama nauka poprzez zapełnienie czasu skazanym zmniejsza dolegliwości kary – D. Widelak

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas nawet za murami więzienia...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej