Lekcja profilaktyki

12.06.2018

W ramach oddziaływań profilaktycznych realizowanych w Bursie Szkolnej w Szamotułach, uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Szamotułach.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Pniewach.

W dniu 16 maja 2018r. kierownik działu penitencjarnego mjr Patrycja Piwowarczyk uczestniczyła w konferencji pt. „Praca więźniów poprzez partycypację społeczną”.

Współpraca Aresztu Śledczego w Szamotułach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach

Szkolenie brukarzy

19.04.2018

Kolejnych 12 osadzonych rozpoczęło kształcenie w ramach kursu zawodowego brukarz.

W dniu 12 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie dyrektora aresztu ppłk Mirosława Szymańskiego i kierownika działu penitencjarnego mjr Patrycji Piwowarczyk z dyrektorem centrum Jaromirem Zielińskim.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej