Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy zorganizowali kolejne szkolenie w ramach realizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”,

Funkcjonariusze świdnickiej jednostki ponownie udaremnili przemyt narkotyków na teren aresztu. Tym razem środki odurzające usiłowano przemycić w korespondencji.

27 września 2019 r. pracownicy Sądu Okręgowego w Świdnicy V Wydziału Penitencjarnego odwiedzili sąsiedzki areszt śledczy i poznali specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

25 września 2019 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy uczestniczyli w targach pracy organizowanych w Strzegomiu przez Państwowy Urząd Pracy.

W minioną niedzielę delegacja Aresztu Śledczego w Świdnicy uczestniczyła w uroczystościach poświęconych 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy 20 września 2019 r. uczestniczyli w 25. już edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”, a jednocześnie zainicjowanej przez prezydenta RP akcji „sprzątaMY”. Do akcji, która odbywała się we wszystkich nadleśnictwach w kraju zmobilizowana została również grupa skazanych, odbywających karę w świdnickiej jednostce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej