8 kwietnia 2021 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło podpisał umowę z ZWM Dojnikowscy dotyczącą zatrudnienia skazanych.

Kobiety w mundurach możemy spotkać na wszystkich stanowiskach w Służbie Więziennej zaczynając od strażnika działu ochrony, a kończąc na dyrektorach jednostek i okręgowych inspektoratów.

Izolacja więzienna z założenia charakteryzuje się deprywacją pewnych potrzeb jak również ograniczonym wachlarzem możliwości radzenia sobie z sytuacjami trudnym. Dodatkowym czynnikiem deprywacyjnym w chwili obecnej jest panująca pandemia, której skutków doświadczają również osoby pozbawione wolności.

1 marca 2021 roku w Suwałkach odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Komunikat

23.02.2021

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Ppłk Wojciech Szczudło nowym Dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej