Komunikat

08.01.2021

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19: Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 05.01.2021 r. wyraził zgodę na:

W dniu dzisiejszym odnowione zostało porozumienie z Wigierskim Parkiem Narodowym, którego celem jest realizacja zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną oraz społeczną readaptacją osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

kpt. Sławomir Rafalski starszy wychowawca Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Suwałkach laureatem prestiżowej nagrody. W jego ręce trafiła I Nagroda - Złoty BohaterON Kapituły w kategorii Nauczyciel

#ResortSprawiedliwosciPomaga Służba Więzienna pomaga w pandemii

Komunikat

07.12.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19: Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 02.12.2020 r. wyraził zgodę na:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej