Skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali tereny leśne nieopodal miejscowości Swarożyn. Akcja była prowadzona w ścisłej współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Starogard.

Starogardzka drużyna strzelecka, reprezentowana przez kpr. Izabelę Gaweł – Lokś i  st. sierż. sztab. Kamila Muracha zajęła III miejsce w I Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w strzelectwie dynamicznym.

Reprezentacja Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim bezapelacyjnie zwyciężyła w Turnieju Służb Mundurowych w piłce siatkowej powiatu starogardzkiego o puchar przechodni Szefów Służb.

9 maja br. na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z kadrą nauczycielską reprezentującą Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Wizyta ukierunkowana była na określeniu możliwych form współpracy między instytucjami, wymianę doświadczeń i przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Mjr Andrzej Ścisłowski - zastępca dyrektora starogardzkiego Aresztu Śledczego wziął udział w uroczystości z okazji obchodów 79. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

3 maja 2024 r. na terenie Strzelnicy przy ul. Brackiej 1 w Starogardzie Gdańskim odbył się V Festyn Rodzinny. Głównymi organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Starogardzkie Centrum Kultury. W jego realizację aktywnie włączyli się także funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej