Delegacje funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu wzięły udział w miejskich uroczystościach z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w AŚ Sosnowiec zrealizowano w tym roku 6 kursów zawodowych dla skazanych. Dziś zakończył się ostatni z nich.

1. listopada w Kościele katolickim przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Dlatego dziś funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu oddają hołd więziennikom, którzy oddali życie za Ojczyznę oraz pozostałym ofiarom represji systemów totalitarnych.

Funkcjonariusze SW gościli na terenie sosnowieckiego aresztu przedstawicielkę Fundacji Obrony Praw Człowieka, która przeprowadziła prelekcje dla osób pozbawionych wolności oraz dla funkcjonariuszy, którzy pracują z nimi w bezpośrednim kontakcie.

Dziś w Areszcie Śledczym w Sosnowcu po raz kolejny gościli funkcjonariusze ze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolili Służbę Więzienną w zakresie identyfikacji środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania ich przemytowi na teren więzienia.

Rano w Areszcie Śledczym w Sosnowcu ogłoszono alarm. Skazani zabarykadowali się w celi i odmówili jej opuszczenia. Chwilę później zaobserwowano pożar w okolicach warsztatu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej