Taka kawa ...

14.05.2021

Dzień 13 maja 2021 roku nie będzie mile wspominał osadzony, u którego w trakcie kontroli rzeczy osobistych na bramie jednostki ujawniono telefon komórkowy, kartę SIM oraz kartę pamięci.

W dniu 8 maja 2021 roku przy pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku przedstawiciele m.in. samorządu, środowisk kombatanckich, delegacji słupskich służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta uroczyście obchodzili 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Komunikat

07.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu 30.04.2021 r., w świetlicy administracji Aresztu Śledczego w Słupsku, odbyła się prelekcja z udziałem chętnych skazanych, przeprowadzona z okazji 330 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Komunikat

30.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej