W radomskiej jednostce przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników działu penitencjarnego dotyczące dopalaczy.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu osadzeni mogą korzystać za murami więzienia z porad MOPS-u w Radomiu.

Areszt Śledczy w Radomiu, dzięki podpisanemu porozumieniu z Muzeum Wsi Radomskiej może prowadzić oddziaływania wobec osadzonych poza murami więzienia.

Służba Więzienna jest pierwszą formacją mundurową, która oficjalnie przyjęła kobiety do swoich szeregów.

Wojciech Kubiak po raz kolejny zagrał i zaśpiewał dla skazanych w Areszcie Śledczym w Radomiu. Tym razem tematem koncertu była profilaktyka uzależnień.

Dzień 1 marca to święto państwowe, wprowadzone w hołdzie dla podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce. W Radomiu odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem kombatantów, służb mundurowych, parlamentarzystów i mieszkańców miasta

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej