Uwaga! Zagrożenie!

17.12.2019

W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej istnieje ryzyko wystąpienia zbiorowych wystąpień ze strony osadzonych. Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu zintensyfikowano prowadzenie czynności profilaktycznych.

W galerii Stowarzyszenia Dom Trzeźwości odbył się wernisaż wystawy pod hasłem „Skazani na sztukę II”.

Areszt Śledczy w Poznaniu odwiedziła grupa studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Fundacja ReStart

02.12.2019

W Areszcie Śledczym w Poznaniu odbyły się warsztaty przeciwdziałania agresji i przemocy w oparciu o program „PARTNER”.

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" Cyprian Kamil Norwid

Areszt Śledczy w Poznaniu odwiedziła grupa kadetów klas policyjnych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej