Na Starym Rynku w Środzie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Czas nauki

04.09.2019

Zakończenie wakacji jest doskonałą okazją, by przypomnieć o trwającej już od wielu lat współpracy Aresztu Śledczego w Poznaniu z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Nie Dopalaczom

28.08.2019

Już 4 lata ma program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej pt. Nie Dopalaczom.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu pomogli ofiarom wypadku drogowego.

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę.

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje pracownia plastyczna w ramach programu resocjalizacji „Arteterapia jako technika plastyczna” sprzyjającemu readaptacji społecznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej