W związku z zagrożeniem epidemicznym wokandy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbywają się przy użyciu wideokonferencji

Komunikat

08.04.2020

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Od 06 kwietnia 2020 roku na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych wprowadzono kolejne zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Szer. Mateusz Bielaczyc psycholog Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim opowiedział uczniom o swojej służbie i związanymi z nią wyzwaniami

Piotrkowska jednostka penitencjarna zaprasza do współpracy zewnętrznych kontrahentów zainteresowanych uruchomieniem produkcji na terenie aresztu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej