Komunikat

23.10.2020

Na podstawie art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku...

Mediacje w areszcie

19.10.2020

15 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji - święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych.

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Właśnie w tym dniu w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

12 października br. funkcjonariusze działu ochrony z Aresztu Śledczego w Opolu oddali honorowo krew.

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Święto zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. Na terenie Aresztu Śledczego w Opolu regularnie i systematycznie przeprowadzane są programy resocjalizacyjne, treningi i warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym i przemocowym skierowane do osadzonych wykazujących deficyty w kontrolowaniu negatywnych emocji.

Druga sobota września, z inicjatywy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ustanowiona została w 2000r. Światowym Dniem Pierwszej Pomocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej