Komunikat

04.01.2021

Na podstawie art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku...

W grudniu br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbyły się dwa kursy zawodowe skierowane do osadzonych mężczyzn tj.„Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową” oraz „Brukarz z aktywizacją zawodową”. Oba szkolenia realizowane były ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Nie ustajemy w pomaganiu. Tym razem nasze wsparcie skierowaliśmy do Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu.

Coraz bliżej święta. Czas wspólnoty, rodzinnych spotkań, obdarowywania się prezentami. Czas duchowego misterium i oczyszczenia. W tym roku trochę inne, skromniejsze, bez przepychu. Stan pandemii wymusza na nas zachowanie szczególnej ostrożności. Wykazanie się dojrzałością i obywatelską postawą. Przy wigilijnym stole spotkamy się w mniej licznym gronie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, zrzeszeni w Klubie HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, przyłączyli się do zainicjowanej w tym tygodniu przez Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, akcji oddawania krwi i osocza dla chorych na koronawirusa.

Kurs brukarza

30.10.2020

Praktycznie przez cały październik br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs brukarza połączony z aktywizacją zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej