Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Nowej Soli zajęli I miejsce w  turnieju Halowej Piłki Nożnej

Z dniem 6 lutego 2018 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej powierzył czasowo obowiązki na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Nowej Soli kpt. Jerzemu Okołowiczowi- Specjaliście Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

W dniu 5 lutego ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli zakończył wieloletnią służbę.

Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odszedł kapitan Grzegorz Budek kierownik działu penitencjarnego Aresztu śledczego w Nowej Soli.

Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odeszli: kpt. Adrian Zaborowski oraz st. sierż. sztab. Magdalena Gerałtowska

W dniu 1 stycznia 2018 roku ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor nowosolskiego aresztu uczestniczył w oficjalnych obchodach otrzymania praw miejskich przez miasto Otyń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej