- Dziękuję za ratowanie ludzkiego życia. Potwierdził pan, że sentencja wyryta na odznace - „zawsze gotowy” - nie jest pustym hasłem – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, honorując starszego chorążego Artura Kijucia odznaką „Semper Paratus” za pomoc udzieloną ofiarom wypadku samochodowego. Wyróżniony jest funkcjonariuszem Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Koronowie.

Delegacje funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski uczestniczyły w uroczystościach poświęconych obchodom Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy Cudu Nad Wisłą.

W związku publikacją „Gazety Wyborczej” z 18 lipca 2019 roku pt. „Gdzie wetkną palce aresztowanym” Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nieprawdą jest, jakoby proponowane zmiany w kodeksie karnym i karnym wykonawczym wprowadzały nowe metody kontroli osobistej w więzieniach i aresztach śledczych.

W dniach 05-07 kwietnia w Łazach odbyły się XIII Ogólnopolskie Warsztaty niesienia posłania AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, którego organizatorem był zachodniopomorski Region Wspólnoty AA.

Jak co roku flagi państwowe zostaną wywieszone w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek należy znać podstawowe pojęcia i zasady.

15 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta ceremonia nadania, poświęcenia i przekazania sztandaru Zakładowi Karnemu w Inowrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej