Kolejny kurs zawodowy dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi wzięli udział w zawodach

Kolejne wykłady dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Łodzi

Areszt Śledczy w Łodzi po raz kolejny włącza się do udziału w Narodowym Czytaniu

Praca osób pozbawionych wolności w trakcie odbywania kary, to jeden z głównych elementów prowadzonych w areszcie oddziaływań resocjalizacyjnych. Nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami zwiększa szanse na skuteczną readaptację.

Ważny komunikat dotyczący realizacji widzeń osadzonych z osobami bliskimi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej