Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach w Areszcie Śledczym w Łodzi w ramach programu W SŁUŻBIE PRAWU.

W dniu19 listopada funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi uczestniczyli w Pikniku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Strobowie.

W SŁUŹBIE PRAWU

20.10.2023

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej