W Areszcie Śledczym w Krakowie rozpoczęła się pierwsza edycja projektu Wierzę w zwierzę – programu resocjalizacji wykorzystującego elementy dogoterapii.

W sierpniu ubiegłego roku w ramach realizacji akcji „Projekt Marzenie” na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie spełnione zostało marzenie aktora - Bronisława Cieślaka.

Sprzątamy Tatry

29.07.2019

W dniu 27.07.2019 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej grupa skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Krakowie wzięła udział w akcji Czyste Tatry.

W ramach realizowanego cyklicznie programu resocjalizacyjnego z zakresu integracji rodzin dnia 10.07.2019 r. w Areszcie Śledczym w Krakowie odbyło się wyjątkowe spotkanie skazanych mężczyzn z najbliższymi.

W dniu 06.07.2019 r. grupa skazanych z Aresztu Śledczego w Krakowie miała możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

Zawody strzeleckie

11.06.2019

W 75 rocznicę istnienia Ligi Obrony Kraju w dniu 8 czerwca 2019r. na strzelnicy LOK w Bochni odbyły się XXV Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Żołnierzy Rezerwy o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej