Z historią na Ty

02.10.2019

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku grupa pięciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Krakowie wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych miała możliwość odwiedzenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

W dniu 13 września 2019 r. przedstawiciele Instytutu Św. Królowej Jadwigi złożyli kwiaty pod krzyżem upamiętniającym księdza Władysława Gurgacza – kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

W dniu 15.09.2019 roku zorganizowano dla skazanych spotkanie integracyjne z ich dziećmi w Kopalni Soli w Wieliczce.

W dniu 25.08.2019 roku z inicjatywy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Krakowie zorganizowano spotkanie integracyjne dla skazanych i ich rodzin z dziećmi w krakowskim ogrodzie zoologicznym.

W Areszcie Śledczym w Krakowie rozpoczęła się pierwsza edycja projektu Wierzę w zwierzę – programu resocjalizacji wykorzystującego elementy dogoterapii.

W sierpniu ubiegłego roku w ramach realizacji akcji „Projekt Marzenie” na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie spełnione zostało marzenie aktora - Bronisława Cieślaka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej