Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirusa COVID-19 (SARS CoV-2 ) kierując się zaleceniami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

07.08.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Zakończyły się prace termomodernizacyjne w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie. Zrealizowane działania przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie rozpoczął się kurs zawodowy: „Pilarz” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirusa COVID-19 (SARS CoV-2 ) kierując się zaleceniami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

16 lipca br. w Muzeum Regionalnym w Bobolicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum nowej kadencji, którego głównym celem był wybór przewodniczącego i wręczenie nominacji powołanym członkom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej