W dniach od 08.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się kurs zagospodarowania terenów zielonych z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”rozpoczęła się modernizacja Służby Więziennej.

W dniu 20 czerwca 2018r w ramach zajęć kulturalno oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne w tutejszej jednostce odbyło się spotkanie z  Panem Marcinem Ozgą, historykiem Szczecińskiego Oddziału IPN.

Służba Więzienna bierze udział w akcji „Dopala nas sport, a nie narkotyki”

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi. Ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

12 czerwca 2018 r. w Karlinie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie już po raz kolejny uczestniczyli w Ścieżce Dydaktycznej służb mundurowych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej