Miniony weekend minął pracowicie dla osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie, którzy wzięli udział w 30 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

Delegacja Służby Więziennej okręgu koszalińskiego wzięła udział w koszalińskich obchodach sowieckiej napaści na Polskę. Uroczystość miała miejsce na dwa dni przed 84. rocznicą tych tragicznych wydarzeń.

Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Dobrowie został zaszczycony możliwością współorganizacji szlachetnej inicjatywy - Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.

W dniu dzisiejszym (11.09) ruszył Terenowy Zespół Dozoru Elektronicznego przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Jest to duży krok dla naszej jednostki penitencjarnej, świadczący o tym, że resocjalizacja może się również odbywać na zasadach „ cyfrowego więzienia”, co dla budżetu stanie się przyczyną do zmniejszenia kosztów utrzymania takiego osadzonego.

W dniu 31 sierpnia 2023r. kilku osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wyruszyło pod pomnik lotników alianckich, znajdujący się w Modrolesie.

W dniu 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, Polacy wciąż wspominają i drżą na myśl o wydarzeniach, które na zawsze odmieniły historię Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej