Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Przywrócenie w kieleckim areszcie zajęć w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Kielcach oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną znajdującą się na terenie Aresztu przy ul. Zagnańskiej 155 w Kielcach. Dzierżawa obiektu wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Komunikat

20.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

KOMUNIKAT

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Areszt Śledczy w Kielcach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga udzielił po raz kolejny wsparcia różnym instytucjom z województwa świętokrzyskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej