W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Zespół wychowawców z kieleckiego aresztu opracował i wdrożył program, który ma uświadomić osadzonym o konieczności dbania o środowisko naturalne.

W związku ze wznowieniem widzeń z dniem 1 czerwca 2021 r. dla osadzonych z osobami najbliższymi, będą obowiązywały poniższe uregulowania:

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Komunikat SW

29.04.2021

Informacja w zakresie ograniczeń w związku z epidemią Covid-19.

Dzień Ziemi

23.04.2021

Od 1970 r. 22 kwietnia obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Ziemi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej