Honorowi Dawcy Krwi

25.05.2020

W dniu 22 maja br. przeprowadzono w kieleckim areszcie akcję honorowego oddawania krwi, przez załogę jednostki penitencjarnej.

W związku z koniecznością podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2, Służba Więzienna przekazała środki ochrony indywidualnej pracownikom medycznym pracującym w powiecie szydłowieckim.

Komunikat

22.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, Areszt Śledczy w Kielcach włączył się do zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga. W jednostce realizowany jest program resocjalizacji „Wirus SARS-CoV-2 – szycie maseczek.”

W dniu 03 maja 2020 roku funkcjonariusze z działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego.

"Resort Sprawiedliwości Pomaga", Służba Więzienna z Kielc wraz z harcerzami przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach 700 przyłbic i 250 maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej