Areszt Śledczy w Jeleniej Górze od wielu lat współpracuje z Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach. W wyniku tej współpracy po raz kolejny przyłączyliśmy się do  akcji porządkowania terenów, tym razem przyległych Nadleśnictwu.

W ramach nawiązanego porozumienia, jeleniogórski Areszt gościł w swoich murach prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost” Pawła Mrożka. Wcześniej w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu, 11 września funkcjonariusze Służby Więziennej rozmawiali z przedstawicielami stowarzyszeń o współpracy i nowych kierunkach wsparcia dla osób opuszczających więzienia.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Areszt Śledczy w Jeleniej Górze informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania.

Przez ponad rok funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni brali udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek. Celem przedsięwzięcia po raz kolejny była przede wszystkim pomoc Filipowi ale również uświadomienie szczególnie osadzonym, iż poprzez mały czyn, jakim jest zbieranie zakrętek, można pomóc przyrodzie i jednocześnie poprawić życie potrzebującemu dziecku.

Po raz kolejny w tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował 9 września na terenie jeleniogórskiej placówki penitencjarnej akcję honorowego oddawania krwi.

W dniu 7 września 2019r z inicjatywy funkcjonariuszy tutejszego aresztu po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej odsłony Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej