21 marca 2023 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, ppłk Mariusz Grabowski podpisał bezterminowe porozumienie z Panią Anną Zug Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, na mocy którego instytucje wspólnie zadeklarowały wolę podejmowania działań na rzecz powrotu osadzonych na rynek pracy. Istotnym elementem współpracy będzie również przedstawianie zainteresowanym osobom oferty zatrudnienia w Służbie Więziennej.

W dniu 10.03.2023 r. w jeleniogórskim areszcie odbyło się spotkanie z fotografem, dziennikarzem, korespondentem wojennym Robertem Czepielewskim.

W dniu 8.02.2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z Kuratorami Sądowymi oraz Aplikantami Kuratorskimi okręgu jeleniogórskiego.

8 lutego to Dzień Tradycji Służby Więziennej z tej okazji funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju oddają krew. Funkcjonariusze i pracownicy jeleniogórskiego aresztu śledczego także podzielili się cząstką siebie.

Przygotowanie osadzonych do powrotu do  społeczeństwa zaczyna się już w chwili rozpoczęcia pobytu za murami więzienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej mając świadomość znaczenia aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności w procesie resocjalizacji, wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, podejmują aktywne działania przygotowujące skazanych do wejścia na rynek pracy.

W dniu 24 stycznia na zaproszenie Jeleniogórskiej Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w konferencji służb mundurowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej