W dniu 14.05.2025 r. zakończyła się kolejna edycja programu "Praca na Start"

W dniu 10.05.2024 r. w jeleniogórskim areszcie zakończył się program przeciwdziałania agresji i przemocy dla osadzonych

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka oraz Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pana Edmunda Błaszczyka Służba Więzienna wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa.

W dniu 3 maja na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się główna uroczystość obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Po raz kolejny w tym roku, 24 kwietnia Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” działający w jeleniogórskim Areszcie Śledczym, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował akcję honorowego oddawania krwi.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej utrzymują kontakty z więziennictwem czeskim. W dniu 24 kwietnia delegacja funkcjonariuszy z aresztu śledczego w Jeleniej Górze gościła w Vazební Věznice w Libercu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej