Na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce odbyła się odprawa z ppłk. Wojciechem Szczudło - Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie z Dyrektorami jednostek podległych. Głównym tematem tego spotkania były zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

18 sierpnia z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

ppłk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie wraz z ppłk Romanem Paszko Dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce spotkali się z przedstawicielami firmy „Pronar” w siemiatyckiej fabryce.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w uroczystych obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nawołuje, by przynajmniej tego jedynego dnia – 15 kwietnia - powstrzymać się od spożywania trunków zawierających alkohol. Jest to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na problem alkoholizmu i spektrum zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej