Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po...

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To właśnie podczas świąt Bożego Narodzenia przychodzi często refleksja nad dotychczasowym życiem. Niejednokrotnie osoby pozbawione wolności uświadamiają sobie wymiar popełnionych błędów.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Areszt Śledczy w Gdańsku dołączył do akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazał maseczki ochronne instytucjom pomocowym.

Dobiegła końca akcja honorowego oddawania krwi pn. Nasza Krew Nasza Ojczyzna.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku udaremnił ucieczkę pijanego kierowcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej