Informujemy, że od dnia 22 lipca 2021 roku nastąpi realizacja widzeń określonych w art. 105a kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Służba Więzienna jest formacją, która od lat stara się w jak największym stopniu współpracować ze społecznością lokalną. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu chętnie i w pomysłowy sposób biorą udział w rożnego rodzaju uroczystościach.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, wręczył odznakę Semper Paratus funkcjonariuszowi działu ochrony Aresztu Śledczego w Elblągu mł. chor. Rafałowi Steinborn.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej