Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku zarządził wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Elblągu

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz wyróżnił dwóch funkcjonariuszy z elbląskiej jednostki za wykazanie się odwagą i wzorową postawą obywatelską.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia na pamiątkę powołania 7 kwietnia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) .

W dniu 5 marca jednostki Okręgu Gdańskiego: ZK w Sztumie i AŚ w Elblągu wspomogły Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psi Raj” w Pasłęku.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Posługa religijna w warunkach izolacji więziennej jest bardzo istotnym czynnikiem w pracy nad sferą moralną i sumieniem osoby skazanej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej